Verhogen van de medewerkersbijdrage aan de 2020-strategie