Bright & Company versterkt Galan Groep

Bright & Company versterkt Galan Groep
13 mei 2020

“Strategisch HR-denken is een belangrijk stuk van de moderne veranderpuzzel”

De aansluiting van Bright & Company bij de Galan Groep is sinds begin dit jaar een feit. Als Gerard van Dieren en Ruurd Baane met hun collega’s op zoek gaan naar de schone beloften die het samengaan van hun organisaties inhoudt, zien zij meer dan kralen rijgen of het optellen van expertises. “De toegevoegde waarde die onze combinatie oplevert is groot, de kansen zijn legio”, zegt Van Dieren. “Ik denk zelfs dat 1 plus 1 in ons geval niet slechts 3 oplevert, maar misschien wel 4.”

In de afgelopen maanden zijn de praktische aspecten van de aansluiting van Bright & Company bij Galan Groep ingeregeld. In het Baarnse kantoor is ruimte gemaakt voor de nieuwe collega’s van Bright & Company, die overigens onder het huidige label blijven opereren. Intussen gaan de zaken gewoon door. Bij opdrachtgevers én thuis – het Coronaspook is immers op het moment van schrijven nog niet uit Nederland verjaagd.

Wat was jullie uitgangspositie? De Galan Groep, sterk in de publieke sector?

Gerard van Dieren: “We zijn met onze organisatie van een vijftigtal adviseurs – exclusief associates en interimmers – zeker in die sector hard gegroeid, harder dan in het bedrijfsleven. Dat is meteen een plus van Bright. Ruurd Baane: “Wij zijn gemiddeld meer actief in het bedrijfsleven – en dan vooral op het gebied van strategisch HR en de menselijke kant van strategie-realisatie. Ik zie overigens grote overlappen tussen de vraagstukken die in de publieke en de private markt spelen. Soms loopt het bedrijfsleven iets meer voorop, maar steeds vaker op onderdelen ook juist de overheid. Die kruisbestuiving is mooi.”

Ruurd Baane
“Het buikgevoel dat bepaalde arbeidsontwikkelingen op termijn gaan spelen maken we door middel van analytics concreet en we vertalen dat naar praktische doelen en stappen.” (Ruurd Baane)
Voilà, hier is de eerste fit. Wat zochten jullie in elkaar?

Ruurd: “Wij hadden al langer de wens om met onze HR- en veranderkundige expertise meer aan te haken op de strategische vraagstukken in organisaties op directie- en bestuursniveau. Met het netwerk en de ervaring van de Galan Groep kunnen we onze advieskwaliteiten bundelen op het gewenste niveau, namelijk daar waar aandacht gevraagd wordt voor complexere strategische vraagstukken waarin mensen een centrale rol spelen. Voor ons is het dus een optelsom van toegang, netwerk en omvang. Voorheen waren we een boutique bureau in een niche; met de Galan Group kunnen we een prominentere plek aan de bestuurstafel verkrijgen.”

Gerard: “Bright & Company is dan misschien niet de grootste partij, ze zijn wel uitermate deskundig en innovatief, met een professionele en serieuze attitude. Ze staan bekend als gedreven professionals op een terrein waarop wij als strategisch ontwikkelbureau minder thuis zijn: de strategische HR-kant, die in onze ervaring bij belangrijke transities steeds vaker in beeld komt. Met zo’n specialist aan onze zijde kunnen wij ook op een HR-strategische, toekomstgerichte manier naar een transitie kijken. Wij laten met Bright & Company de tijd achter ons waarin wij dat aspect soms minder diepgaand konden uitwerken of noodgedwongen aan anderen moesten laten.”

Gerard van Dieren
“Bij de Galan Groep merken we dat transities en organisatie-ontwikkelvragen veelomvattender worden, met grote impact op de menselijke factor” (Gerard van Dieren)
Waarom kunnen opdrachtgevers juist nu blij zijn met deze combi?

Gerard: “Veel actuele vraagstukken op de managementtafel hebben een nadrukkelijke mens- en organisatiecomponent. Bright snapt dat een bestuurder strategisch moet denken, vanuit het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van de organisatie. Zij kunnen als geen ander de doorvertaling maken naar HR-implicaties en helpen bij het bedenken en realiseren van oplossingen. Dit kan gaan over strategisch workforce management, antwoord bieden op de ‘war on talent’, het vergroten van wendbaarheid en verandervermogen, het meekrijgen van medewerkers in een nieuwe koers of het begeleiden bij cultuurprogramma’s. Altijd vanuit vernieuwende inzichten en het liefst kwantitatief onderbouwd. Daarnaast is Bright de partij die ondersteunt bij de inrichting en optimalisatie van de HR-functie (zie kader). Met onze Bright-collega’s hebben wij daar nu een veel beter antwoord op.”

Is er overlap in de manier van werken en denken?

Ruurd: “De complexiteit van de uitdagingen voor leiders neemt toe. Dat past onze beide bureaus, want wij houden van die puzzels. Wij herkennen dieperliggende patronen, creëren doorbraken en helpen organisaties vooruit. Het buikgevoel dat bepaalde arbeidsontwikkelingen in een organisatie op termijn gaan spelen maken we door middel van analytics concreet en we vertalen dat naar praktische doelen en stappen.”

Gerard: “Ik herken onszelf in wat Ruurd zegt: als het moeilijk en ingewikkeld wordt dan worden wij blij. We nemen de problemen niet over van de bestuurder, maar we maken onszelf wel graag medeverantwoordelijk voor de oplossing en de uitkomst. Vaak is HR een van de puzzelstukken die op z’n plek moet vallen. Ik weet van ons werk voor gemeenten dat er vaak een taak ligt om nieuwe competenties als data analytics of ketenregie te ontwikkelen, of het werken bij lokale overheden aantrekkelijk te houden voor talenten. Hoe denken wij dat een overheid dat goed kan doen, vanuit een toekomstgerichte visie op personeelsontwikkeling? Daar lopen wij tegenaan als wij gemeenten begeleiden bij hun organisatieontwikkeling. Een uitermate relevant terrein, waarop wij in combinatie met Bright nog beter kunnen presteren. We kunnen nu het vraagstuk, inclusief de HR-component, volledig benoemen – én de antwoorden en de uitwerking aandragen.”

De combi is completer en slagvaardiger dan de afzonderlijke delen?

Ruurd: “Wij voelen ons als strategische HR-denkers thuis bij de Galan Groep. Zeker ook omdat de menskant van presteren, leren en veranderen ook veel vraagt van de rol die leiders spelen. Ik zie een mooie overlap met de activiteiten van onze nieuwe collega’s op dit terrein. Samen kunnen we leiderschapstrajecten op een krachtige manier vormgeven en daarmee voorzien in een groeiende behoefte.” Gerard: “Wij delen die propositie, wij vinden ons daar helemaal in. Dat voelt ook weer als een versterking die de samenwerking makkelijker en natuurlijker maakt. Samen zijn we veel sterker, de traditionele optelsom van 1 plus 1 is minstens 3. Misschien wel 4!”

Ruurd: “Intussen zijn we natuurlijk ook met de integratie achter de schermen bezig: hoe kunnen we van elkaar het goede behouden en onszelf tegelijkertijd ook weer door-ontwikkelen? Tijdens onze uitgebreide verkenningen van elkaars ideeën, inzichten en overtuigingen ervaar ik op DNA-niveau een hele mooie fit. De organisaties passen bij elkaar qua strategisch denken en toekomstgerichtheid. We zijn beide nieuwsgierig, onderzoekend en volhardend. Altijd op zoek naar de essentie, om de uitdagingen bij de klant echt te doorgronden. Professioneel en met een voortdurende honger naar vakontwikkeling: we willen ons allemaal onderscheiden. Daar worden klanten én ook wijzelf beter van.”

Gerard, lachend: “Die klik is er. En hij is luid.”

BIO’s

Gerard van Dieren

Gerard is een echte verbinder. Vanuit verschillende rollen lost hij besturings- en inrichtingsvraagstukken op, vanuit de kracht van een organisatie. Door zijn brede profiel is hij in staat alle lagen van een organisatie te bereiken. Gerard is ook partner en dagelijkse leiding van de Galan Groep. Hij heeft twee kinderen, is bestuurslid van de Richard Hoogland Stichting en Aprilia-motorrijder.

Ruurd Baane

Ruurd Baane is een open en charismatisch vak professional. Typerend aan zijn werkwijze is zijn scherpe en analytische blik, het stellen van doortastende vragen, het opstarten van de juiste dialoog, het creëren van nieuwe inzichten en het komen tot creatieve en tegelijkertijd praktische oplossingen (vertalen van organisatie-strategie naar people strategie). Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker op conferenties en seminars.

Een voorbeeld van strategische HR dienstverlening van Bright & Company:
Ondersteuning bij de fusie van het AMC en het VUmc

Met de bestuurlijke fusie tussen het AMC en VUmc is in 2019 het nieuwe Amsterdam UMC ontstaan. Als werkgever biedt de organisatie onderdak aan meer dan 15.000 professionals. Jaarlijks worden er ruim 350.000 patiënten op beide locaties behandeld. Daarbij is de organisatie toonaangevend op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Om de integratie op HR-gebied kracht bij te zetten, ondersteunde Bright & Company de directie HR bij het ontwikkelen van een aansprekende HR-visie, een richtinggevende HR-strategie en prioriteiten voor de komende jaren. Daarnaast begeleidde Bright & Company de integratie van de twee afdelingen HR naar één geharmoniseerde dienst HR voor het Amsterdam UMC. Daarbij is tegelijkertijd gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie op het gebied van structuur, rollen, taken en verantwoordelijkheden, aansturing en onderlinge samenwerking. Hierbij is nadrukkelijk ook gewerkt aan de leidende coalitie die aan de lat staat om vanuit commitment de nieuwe HR-agenda te realiseren.